Laatste levensfase

Heeft u vragen over de laatste levensfase?

Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken.

Op de website Zorgverzekering Informatie Centrum vindt u informatie over zorg en ondersteuning.

Neem contact op met Wering Steunpunt. Ze begeleiden mensen in de laatste levensfase en hun familie.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE & de Wering - steunpunt

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Koopvaarder
1
1625 BZ
Hoorn

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Zorgverzekering Informatie Centrum - Palliatieve terminale zorg

Wordt het thuis te zwaar?

Misschien is een hospice een betere oplossing.

In een hospice worden mensen in hun laatste levensfase verzorgd. Voor een vergoeding van de kosten heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Op het netwerk Palliatieve zorg West-Friesland vindt u een overzicht van hospices in de regio.

Netwerk Palliatieve Zorg West Friesland

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)